مشخصات فنی

BMW سری 4 Convertible

مشخصات فنی

BMW سری 4 Convertible

کابین
عملکرد
پیشرانه
مصرف
ابعاد و وزن ها