لیست قیمت و شرایط فروش

تاریخ ابلاغ : 97/04/10

تاریخ ویرایش :97/04/10

• مدت زمان تحویل کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو 30 روز کاری می باشد.

• تمامی هزینه های شماره گذاری و هزینه پلاک و عوارض سالانه شهرداری براي کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• هزینه بیمه شخص ثالث یکساله برای کلیه خودروها به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• در شرایط خرید اقساطی پرداخت هزینه بیمه بدنه و مالیات ارزش افزوده به عهده شرکت پرشیاخودرو می باشد.

• نرخ بهره فروش اقساطی برای پیش پرداخت 50 % معادل 22 %، براي پیش پرداخت 40 % معادل 23 % و برای پیش پرداخت 30 % معادل 24 % در سال محاسبه شده است.

• پیش پرداخت های 50%، 40% و 30 % معادل درصد از مبلغ خالص خودرو قبل از ارزش افزوده به اضافه ارزش افزوده و بیمه بدنه می باشد.

• حق الزحمه نمایندگی مجاز توسط شرکت پرشیاخودرو تامین و پرداخت می گردد و بنابراین دریافت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان غیر مجاز و برخلاف مقررات شرکت می باشد.

• با توجه به فروش خودروها بر اساس موجودی قابل تخصیص، انجام ثبت نام برای هر خودرو منوط به وجود سهمیه قابل فروش خواهد بود.

• متقاضیان خرید خودرو مکلف می باشند کلیه وجوهات مربوط به قیمت خودروی مورد درخواست را فقط بنام و به حساب بانکی شرکت پرشیاخودرو واریز نمایند در صورت عدم رعایت مورد فوق شرکت پرشیاخودرو هیچگونه مسئولیت و تعهدی در قبال متقاضی نخواهد داشت.

• در شرایط خرید اقساطی، تامین شرایط و ضوابط خرید به عهده خریدار می باشد که پس از احراز و تایید آن توسط شرکت قابل قبول خواهد بود.

• پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی در محاسبه روزهای کاری لحاظ نمی گردند.

• کلیه خودروهای شرکت پرشیاخودرو دارای گارانتی 2 ساله / 40.000 کیلومتر می باشند.

 

لیست آپشن تیپ های خودروها:

2018 BMW 120i - Executive

2018 BMW 120i - Premium

2018 BMW 125i - Dynamic Sport

2018 BMW 125i - Dynamic

2018 BMW 320i - Legend

2018 BMW 330i - Performance

2018 BMW 530i - Busiess Sport Plus

2018 BMW 530i - Business Plus

2018 BMW 530i - Business Pro

2018 BMW 530i - Business Sport

2018 BMW 530i - Progressive Plus

2018 BMW 530i - Progressive

BMW 1 Series 5-door - Executive - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5240000000 6 ماهه 2911000000 426400000
2 5240000000 6 ماهه 2434000000 513000000
3 5240000000 12 ماهه 2923000000 224200000
4 5240000000 12 ماهه 2449000000 270300000
BMW 1 Series 5-door - Premium - 2018 - BMW 120i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5490000000 6 ماهه 3050000000 446700000
2 5490000000 6 ماهه 2550000000 537500000
3 5490000000 12 ماهه 3063000000 234800000
4 5490000000 12 ماهه 2566000000 283200000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5940000000 6 ماهه 3300000000 483300000
2 5940000000 6 ماهه 2759000000 581500000
3 5940000000 12 ماهه 3314000000 254100000
4 5940000000 12 ماهه 2776000000 306400000
BMW 1 Series 5-door - Dynamic Sport - 2018 - BMW 125i 5-door
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 6190000000 6 ماهه 3439000000 503600000
2 6190000000 6 ماهه 2875000000 606000000
3 6190000000 12 ماهه 3453000000 264800000
4 6190000000 12 ماهه 2893000000 319300000
BMW 2 Series Active Tourer - Executive - 2018 - BMW 218i Active Tourer
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5540000000 6 ماهه 3078000000 450700000
2 5540000000 6 ماهه 2573000000 542400000
3 5540000000 12 ماهه 3091000000 237000000
4 5540000000 12 ماهه 2589000000 285800000
BMW 2 Series Active Tourer - Convenience - 2018 - BMW 218i Active Tourer
ردیف
شرایط فروش نقدی (ریال) شرایط فروش اعتباری (ریال)
بهای خودرو تعداد اقساط مبلغ پیش پرداخت مبلغ هر قسط
1 5790000000 6 ماهه 3217000000 471000000
2 5790000000 6 ماهه 2690000000 566800000
3 5790000000 12 ماهه 3230000000 247700000
4 5790000000 12 ماهه 2706000000 298700000